top of page

Groeps Activiteiten

Consultancy, Workshops en Teambuilding 

 

 

Door mijn achtergrond als internationaal econoom kan ik als
consultant op een nuchtere -down to earth- manier naar een
organisatie of project kijken.

Binnen een organisatie kan een gevoel aanwezig zijn dat zaken (nog)

vloeiender kunnen lopen. Ook kunnen er duidelijke blokkades voelbaar

zijn of terugkerende problemen, die zich maar niet oplossen.

 

Een organisatie bestaat uit mensen, ieder met zijn of haar kwaliteiten.

Als consultant neem ik de mensen van de organisatie als uitgangspunt

samen met de missie van de organisatie.

 

Daarom ga ik gesprekken aan met alle teamleden en relevante

medewerkers en zal ik me ook intensief gaan bezighouden met de

(oorspronkelijke) uitgangspunten van de organisatie.

 

Door een gestructureerde aanpak en eerlijke feed-back zal iedereen zich weer gezien voelen. Individuele eigenschappen kunnen weer helder worden en de toegevoegde waarde van iedere medewerker voor de missie van de organisatie wordt dan duidelijker.

 

Een zodanige frisse 'kijk' van een onafhankelijke coach kan op dezelfde manier als bij een persoon resulteren in een krachtige flow.

Zaken gaan meer vanzelf lopen en obstakels worden eerder als uitdagingen dan als problemen ervaren. Zowel de medewerker als de organisatie als geheel kan weer verder. Medewerkers, die geen toegevoegde waarde voor zichzelf zien voor de missie van de organisatie zullen daar ook hun conclusies uit trekken.

 

Een organisatie kan van alles zijn: een bedrijf, team, een vereniging, een klas, een school, een familie, een bestuur, een regering of zelfs een project.

 

Verwacht van mij geen oplossingen, verwacht wel dat ik het mogelijk maak om de missie van de organisatie  en de kwaliteiten van de medewerkers weer helder te krijgen. En vooral de verbinding en het samenspel daartussen. Zo kan ieder weer in eigen kracht komen zodat de oplossingen zich als vanzelf aandienen. En de organisatie ook weer met volle kracht vooruit kan.

 

Neem contact op voor een vrijblijvend intake gesprek via courant@jolandasetz.com

 

 

 

bottom of page